HUF EUR USD
Elfelejtett jelszó
Kosár tartalma:
0 tétel: 0 Ft
FőoldalTermékekOutletGyártókÁrlistaLetöltésekHírekElőadásokMagunkrólKapcsolat

Bevezetés 
Amikor kedves vásárlóink meglátogatják weblapunkat, magánszférájuk és személyiségi jogaik védelme rendkívül fontosak számunkra. Ezt a szempontot nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amikor szeretnénk Önt rendszeresen és bizalmasan tájékoztatni ajánlatainkról. Amikor Ön meglátogatja a www.riarex.hu honlapot, személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. Az adatvédelemrõl szóló jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni elkötelezettségünket az iránt, hogy az Ön adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, és fontosnak tartjuk ismertetni azt a folyamatot, ahogyan vásárlóink személyes adatait kezeljük. Természetesen mindenben betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú elõírásait. 

1. Adatkezelés
Az Info tv. rendelkezéseibõl eredõen az adatkezelõ, a Riarex Kft. (1083 Budapest Szigetvári u. 7., cégjegyzékszám:Cg.01-09-288267, adószám 25772616-2-42), aki adatfeldolgozás céljából továbbíthatja az adatokat az Agora-Group Kft. (székhely: 1164 Budapest, Rádió u.1. cégjegyzékszám: Cg.01-09877365, adószáma: 12884700-2-42, képviselõje: Schvarz Erika) részére. Ha kérdése van, illetve szeretne élni az Info törvényben biztosított bármely jogával, kérjük, küldjön emailt következõ címre: info@riarex.hu 

2. Mik a személyes adatok?
A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenõen weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyûjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyrõl, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngészõ beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk mûködése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenõen pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra. 

3. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait?
Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ. Személyes adat kizárólag akkor kezelhetõ, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselõjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Info tv. elõírásai keretein belül gyûjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a riarex.hu honlapon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi elõírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelõen, valamint az Ön beleegyezésével használjuk föl. Sok esetben az adatok használata csak pszeudonimizált vagy anonimizált formában történik. Az adatkezelés idõtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig kötelesek vagyunk megõrizni. 

a) riarex.hu meglátogatása 

  • Naplófájlok

Amikor Ön meglátogatja a riarex.hu honlapját, rendszerint a következõ adatokat tároljuk technikai okokból az un. naplófájlokban:
- a csatlakozott számítógép IP-címe, 
- az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),
- az Ön által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje és idõtartama, 
- böngészõjének típusa és beállításai, 
- operációs rendszer.

Az adatokat technikai elõvigyázatosságból legfeljebb 7 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelmében. 

  •  Álnevesített (pszeudonimizált) használói profilok.

A jogi rendelkezések keretein belül reklám és marketing-kutatás céljára, továbbá azért, hogy szolgáltatásainkait egyre jobban vásárlóink igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk, anonim módon statisztikát készítünk a felhasználói profilok alapján és kiértékeljük ezeket.

  • Az Info tv. 14. § alapján Önnek bármikor joga van az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni.
  •  Sütik használata

Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetõvé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja a weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betû/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészõt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Fõleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlõdnek, amikor a böngészõjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon. 

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenõrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészõjének beállításai segítségével. Errõl további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészõjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a riarex.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetõk, ha Ön letiltja a sütik használatát. 

  • Google Analytics használata

Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemzõ szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával mûködik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetõvé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történõ használatát rögzítõ információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe elõzõleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történõ használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elõ, és további szolgáltatásokat nyújtson a site mûködtetõjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészõjérõl átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészõjének megfelelõ beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítõ adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történõ továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngészõ segédprogramot (plugin) a következõ linkrõl:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 


b) Rendelés 
Amikor rendel tõlünk, az Ön által megadott személyes adatokat összegyûjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. Az Öntõl kért információk, amelyek az Ön által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az ûrlapon kötelezõ mezõként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szerzõdések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektõl függõen szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve az Ön által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül az Ön adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy az Ön által rendelt árucikket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenõrizzük. 

c) A Riarex termékválasztékáról és különleges akcióiról szóló tájékoztatás és egyéb értesítések átvitele

  • Adatait fölhasználjuk az Ön rendelései alapján, arra, hogy e-mailben személyre szabott tájékoztatást küldjünk termékválasztékunkról és a Riarex egyéb promócióiról, ajánlatairól. Természetesen amennyiben nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót.
  • Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerzõdés teljesítéséhez és a riarex.hu mûködéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerzõdési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott célhelyre küldjük.

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáról és adattörlési jogáról szóló információkat megtalálja itt. 

d) Vegyes
Tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati ûrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a weblapunkon történõ helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelõzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Végül tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére. 

Adatkezelõ a neki megadott személyes adatokat nem ellenõrzi. A megadott adatok megfelelõsségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelõsséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrõl kizárólag õ vesz igénybe szolgáltatást. E felelõsségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggõ mindennemû felelõsség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

4. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Amikor az Ön személyes adatait az adatfeldolgozó részére továbbítjuk, folyamatosan szavatoljuk a jogszabályi elõírások megtartását. Ennélfogva az Ön adatát csak olyan szolgáltatónak és partnervállalatoknak adjuk át, akiket gondosan megválasztottunk és szerzõdéses kötelezettséget vállaltak az adatok védelmére. 

a) Átvitel az Agora-Group KFT-hez
Az Ön személyes adatait az oldalunkon szereplõ ajánlatokkal kapcsolatos szerzõdések megkötésére és végrehajtására adjuk át a Agora-Group számára, központi adatbázisokban való tárolás céljára, illetve számlázási és könyvelési célra a cégcsoporton belül. Ez különösen szükséges ahhoz, hogy az összes ajánlatunkat Ön ki tudja használni.

b) Átvitel szolgáltatókhoz
A riarex.hu mûködésével és a szerzõdések végrehajtásával összefüggésben különféle szolgáltatók dolgoznak nekünk, ilyen munka pl. termékek kifizetése és kiszállítása. Ezen szolgáltatóknak átadjuk azokat az adatokat (pl. név, cím), amelyek szükségesek feladatuk teljesítéséhez. Ezen vállalatok egy része külsõ adatfeldolgozási eljárással dolgozik számunkra, ennélfogva a megadott adatokat csak az általunk elõírt instrukciókkal összhangban használhatják. Jogi kötelezettségünk van arra nézve, hogy az általunk megbízott vállalatok megfelelõ adatvédelmi politikát alkalmazzanak. Ebbõl eredõen ezekkel a vállalatokkal olyan megállapodást kötünk, amely tartalmazza a konkrét adatvédelmi intézkedéseket, amiket mi rendszeresen ellenõrzünk. A külsõ adatfeldolgozástól eltérõen független használatra harmadik félnek szerzõdések végrehajtásával kapcsolatban adatot csak a következõ esetekben adunk át: 

·  Áruk szállítására a logisztikai cégeknek és a rendelést kezelõ postai operátoroknak

c) Átvitel egyéb harmadik fél részére
Végül adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha erre engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére. 

5. Adatbiztonság
Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történõ elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenõrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak. 

6. Az Ön adatokkal kapcsolatos jogai 
Önnek törvény adta joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerzõdésbeli kötelezettségbõl kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megõrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat. 

7. Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga 
Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli az Ön beleegyezését, mindig kérjük az Ön kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen. Az egyszer megadott engedélyt bármikor vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövõbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Szíves megértését kérjük, hogy az Ön tiltakozásának/visszavonásának végrehajtása esetleg némi idõt vesz igénybe, és hogy az implementálás idején Ön még esetleg továbbra is kaphat tõlünk értesítõket. Beleegyezésének vagy tiltásának kifejezésére, elegendõ számunkra egy arról szóló egyszerû értesítés is. 

Postai úton: Riarex Kft. 1089 Budapest Korányi Sándor u. 30
Emailben: info@riarex.hu 

Az emailben tõlünk kapott információk esetén Ön még kényelmesebben kinyilváníthatja tiltakozását, ha ráklikkel az emailünkben található linkre és követi az ott megadott utasításokat. 

8. Linkek más vállalatok weboldalaira
A riarex.hu tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül Ön által meglátogatott külsõ webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelõsséget! Kérjük, tájékozódjon ezen külsõ webhelyek adatvédelmi szabályairól! 

9. Módosítások ezen adatvédelmi tájékoztatóhoz 
Szeretnénk minden esetben vonzó ajánlatot nyújtani kedves vásárlóinknak, ezért termékválasztékunkat folyamatosan az Önök kívánságaihoz igazítjuk. Elõfordulhat, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót is frissítenünk kell. Ennélfogva ajánljuk, hogy rendszeres idõközönként tájékozódjon ezen az oldalon eszközölt bármely módosítás felöl. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a www.riarex.hu/adatvedelem weboldalon való közzététel napján lépnek hatályba

My status

Sütik
Az oldal sütiket (cookie) használ. További információ az Adatvédelmi tájékoztatóban olvasható.

Tudomásul veszem